Klachten

Klachten

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Vraag ons om een verhelderend gesprek telefonisch, per brief of via email.

Wij kunnen dan nog eens uitleggen waarom iets op een bepaalde manier gedaan is. Uit ervaring weten we hoe gemakkelijk misverstanden kunnen ontstaan. Meestal is een goed gesprek voldoende om het probleem op te lossen. Zo kunnen we dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Mocht dit onverhoopt niet leiden tot een oplossing of wilt u dat uw klacht met een onafhankelijke partij wordt besproken? Dan kunt u telefonisch informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP): 

Telefoonnummer 0900 20 25 012 (€ 0,90 per gesprek).

Ook is de praktijk aangesloten bij de klachtenregeling van de beroepsvereniging KNMT. U kunt als u met uw tandarts niet tot een oplossing komt ook besluiten uw probleem per brief aan de KNMT voor te leggen. Hierdoor maakt u dan gebruik van de KNMT-klachtenregeling.

De KNMT-Klachtenregeling biedt:

  • Bemiddeling door de Regionale Bemiddelingsraad (RBR) met als doel tot een oplossing te komen;
  • Behandeling door de Centrale Klachtencommissie (CKC), waarbij het besluit valt dat u wel of geen gelijk krijgt. Wanneer u geen gelijk krijgt, verklaart de Centrale Klachtencommissie uw klacht ongegrond.


Kosten

Aan de bemiddeling zijn geen kosten verbonden. Dat geldt ook voor de klachtbehandeling.