Spoed

Spoedgevallen

Als zich tijdens de openingsuren (zie onderaan de pagina) van onze praktijk een spoedgeval voordoet dan kunnen wij meestal die dag ruimte maken om u te helpen.

Voor spoedhulp buiten de openingstijden van de praktijk om, hebben wij met de tandartsen in de regio afspraken gemaakt over een spoedgevallendienst.

Neem telefonisch contact op met de praktijk, telefoonnummer 076-5214363, u hoort dan welke tandarts er op dat moment dienst heeft.

In de vakantieperiode is er een waarnemingsregeling van pas.